montaż regałów sklepowych, magazynowych, wyposażenia
O Firmie

Firma FENIX jest profesjonaln? firm? zajmuj?c? si? monta??em rega??ów i innych elementów wyposa??enia sklepów, zarówno ma??ych jak i hipermarketów wszystkich bran?? z materia??ów powierzonych przez klienta w oparciu o dostarczon? dokumentacj?. Nasi pracownicy to wysokiej klasy fachowcy z wieloletnim do??wiadczeniem zdobytym w kraju  i za granic?,wyposa??eni w nowoczesny sprz?t monta??owy.

Specjalizujemy si? w kompleksowych monta??ach, demonta??ach i przebudowach rega??ów sklepowych oraz modernizacji obiektów handlowych. Od 1997 roku montujemy wyposa??enie w obiektach o powierzchni od 200 do 20 000 metrów kwadratowych.

 Montujemy wyposa??enie w takich sieciach jak: Tesco, Rossmann, Sano, Bomi, Humanic, Motivi. W ci?gu wielu lat naszego funkcjonowania na rynku zdobyli??my zaufanie wielu firm. Wszystkim firmom zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, oferujemy swoje us??ugi na rynku polskim i poza jego granicami.Jako??? monta??u potwierdzona jest brakiem jakichkolwiek reklamacji,przez ca??y okres dzia??ania firmy.Nasz? dewiz? jest precyzja,jako??? i terminowo???.

Zapraszamy do korzystania z naszych us??ug.

Z powa??aniem,

Grzegorz Banasiewicz – w??a??ciciel.

 

2010 © FENIX. All rights reserved.
realizacja: Multimedia | CMS: SmallEdit3